CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Jenna Thanh tuân thủ đúng những quy định về quy trình làm đẹp của Bộ Y tế. Đội ngũ chuyên gia đều có chứng chỉ/giấy phép hành nghề.

Jenna Thanh cam kết hiệu quả dịch vụ bằng văn bản có xác nhận hợp pháp của cơ sở.

Jenna Thanh cam kết những sản phẩm dịch vụ cung cấp đến khách hàng đều được kiểm định chất lượng.

Jenna Thanh hoạt động tất cả vì sự hài lòng và an toàn cho khách hàng, lấy uy tín làm kim chỉ nam cho suốt quá trình hình thành và phát triển.

Jenna Thanh bảo mật hoàn toàn những thông tin liên quan về khách hàng, chúng tôi tôn trọng quyền cá nhân.