Nâng mũi

  1. Giảm 25% Nâng mũi cấu trúc 4D, Nâng mũi bán cấu trúc 4D, Nâng mũi S-line/ L-line 3D hoặc Tặng Free 100% Cắt mí / Bấm mí
  2. Giảm 10% Nâng mũi khác, Nâng mũi sửa lại (Áp dụng cho cả dịch vụ sửa mũi gây mê và gây tê)
  3. Giảm thêm 5% Khi thực hiện Combo cùng một dịch vụ bất kì

Đăng ký ngay