TRẺ HOÁ HIFU

  1. Trẻ hoá Hifu giảm 50%
  2. Trẻ hoá da 5.000.000 giảm còn 2.500.000
  3. Trẻ hoá mắt 2.500.000 giảm còn 1.250.000
Đăng ký ngay